معرفی رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی:

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروبیولوژی:

معرفی رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی:

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروبیولوژی:معرفی رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی:

 

رشته میکروبیولوژی در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به دو گرایش تقسیم می شود. میکروبیولوژی پزشکی و میکروبیولوژی عمومی. در میکزوبیولوژی پزشکی مباحث میکروب شناسی از دیدگاه پزشکی و اهمیت بیماریزایی مطرح می شوند. اما در میکروبیولوژی عمومی عمدم مباحث از دیدگاه میکروب شناسی عمومی و محیطی مورد مطالعه و بحث قرار می گیرند. در مقطع کارشناسی ارشد میکروبیولوژی (میکروبیولوژی عمومی) دانشجویان با مباحثی نظیر ایمنی شناسی، ویروس شناسی، میکروبیولوژی صنعتی، میکروبیولوژی خاک، اکولوژی میکروبها، میکروبیولوژی دریاها، سموم میکروبی و ساختار و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها آشنا می شوند. لازم به توضیح است که منظور از میکروبیولوژی در حقیقت همان میکروبیولوژی عمومی بوده و این رشته در برخی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و تعدادی دانشگاههای وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می نمایند. اما گرایش پزشکی میکروب شناسی مربوط به برخی واحدهای دانشگاهی تحت نظارت وزارت بهداشت و دانشگاه تربیت مدرس از وزارت علوم می باشد.

گروه کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از سال 1384 تاسیس و اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع نمود و با تجهیز امکانات آموزشی و پژوهشی در این زمینه از جمله احداث و تجهیز آزمایشگاه بخش تحقیقات به آزمایشگاه کشت سلول و بافت، آزمایشگاه کشت انبوه و میکروبیولوژی صنعتی، آزمایشگاه تخلیص آنتی ژن و آزمایشگاه بیولوژی مولکولی سعی در افزایش راندمان کاری و کیفیت خود دارد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مقطع دکترای تخصصی میکروبیولوژی، ایمنی شناسی و بیوتکنولوژی ادامه تحصیل داده و مدرک دکتری در رشته مورد علاقه خود را اخذ نمایند.

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروبیولوژی:

واحدهای درسی:

1- تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد میکروبیولوژی با احتساب پایان نامه 32 واحد است.

2- برای دانشجویان قبولی با رشته های غیر مرتبط در کارشناسی علاوه بر گذراندن دروس تخصصی الزامی و دروس اختیاری ، گذراندن 16 واحد از دروس جبرانی ضروری می باشد.

3- به ازای هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی ، یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو اضافه می شود.

4- دانشجو مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 16-8 واحد درسی انتخاب نماید.

5- در آخرین نیمسال تحصیلی نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد بلا مانع است.

6- واحدهای درسی سمینار 1 و 2 به ترتیب در نیمسال اول و دوم اخذ می شود و دانشجو در هر کدام باید با نظر استاد مربوطه اقدام به تعیین موضوع نموده (که شامل موضوعات به روز مطرح در رشته خود می باشد) و پس از جمع آوری و تهیه مقالات و مطالب و تدوین و آماده سازی ، در جلسه ای با حضور استاد مربوطه ، سایر اساتید و دانشجویان در مدت زمان 60-45 دقیقه سمینار خود را اراذه نماید.