فرمت: PDF

حجم: 10mb

نویسندگان:Emanuel Goldman, Lorrence H. Green

توضیحات: نسخه دوم از پرفروشترین کتاب راهنمای عملی میکروب شناسی  شامل  بیش از 20 فصل های جدید  است. فصل های مختلف طبقه بندی مختصر از چاپ اول در حال حاضر فصل کامل را با شرح جنس و گونه و جداول چند روز شده است و همراه با علاوه بر این از یک جدول بررسی جدیدی از باکتریها انتخاب تجدید نظر است

 

دانلود با لینک مستقیم