-مشاهده نتیجه نظرسنجی
چه میزان از سایت راضی هستید ؟
بیست و هشتم تیر 90 ساعت 13:21:04
90%
39.02 درصد
(16 رای)
80%
17.07 درصد
(7 رای)
70%
7.32 درصد
(3 رای)
50%
14.63 درصد
(6 رای)
50%-
21.95 درصد
(9 رای)
شرکت کنندگان 41 نفر