دانلود انیمیشن های میتوکندری: گلیکولیز، چرخه کربس، زنجیره انتقال الکترون، و فاکتور F

حجم: 12 مگابایت

لینک مستقیم دانلود: سرور پایگاه زیست شناسی ایرات