زیست سلولی و مولکولی لودیش 2008: مرجع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم جهت آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری

 کتاب لودیش (فارسی و انگلیسی) در کنار بعضی از تصاویر در صفحات نمادی از یک ماوس مشاهده می شود این نماد ماوس نشان دهنده این است که این قسمت از مبحث یا همان موضوع تصویر به وسیله انیمیشن یا ویدئو توضیح داده شده است.
تیم مدیران سایت برای دسترسی و استفاده بهتر از این کتاب تمامی انیمیشن ها و ویدئو ها را فصل به فصل جدا کرده و برای دانلود در اختیار اعضا سایت قرار داده است.
در این قسمت انیمیشن ها را برای دانلود قرار داده شده است.

 دانلود یکجا                          حجم : 32.69MB

فصل اول                               حجم : 8.75MB

فصل سوم                             حجم : 2.66MB

فصل چهارم                            حجم : 2.30MB

فصل پنجم                                حجم : 405KB

فصل ششم  
                           حجم : 754KB

فصل هفتم                                حجم : 441KB

فصل هشتم                              حجم : 1.27MB

فصل نهم                                    حجم : 5.64MB

فصل دهم                                   حجم : 1.26MB

فصل یازدهم                                حجم : 296KB

فصل دوازدهم                             حجم : 954KB

فصل سیزدهم                             حجم : 778KB

فصل چهاردهم                             حجم : 664KB

فصل پانزدهم                                حجم : 690KB

فصل شانزدهم                             حجم : 1.33MB

فصل هفدهم                                   حجم : 405KB

فصل نوزدهم                                    حجم : 864KB

فصل بیستم                                      حجم : 1.55MB

فصل بیست و یکم                             حجم : 465KB

فصل بیست و دوم                              حجم : 460KB

فصل بیست و سوم                              حجم : 703KB