گریفیت مخلوطی از باکتری های کپسول دار کشته شده ، بر اثر حرارت را با باکتری های زنده بدون کپسول به موش سالم تزریق نمود. موش ها دچار ذات الریه شدند و مردند . خون آنها را آزمایش نمود و در خون آنها باکتری زنده کپسول دار را مشاهده کرد . این باکتری های زنده کپسول دار را از خون موش جدا کرد و به موش های سالم دیگر تزریق نمود بازهم موش ها مردند و در خون آنها نیز باکتری های زنده کپسول دار یافت شد .

نتیجه : مواد استخراج شده از باکتری های کپسول دار کشته شده بر اثر حرارت توانسته است از غشای باکتری بدون کپسول عبور کرده و جزء مکانیسم های وراثتی آن شود . از این به بعد باکتری های بدون کپسول که ماده استخراج شده را دریافت کرده اند صاحب توانایی تولید کپسول شده اند و این صفت در آنها موروثی گردیده است .

"برای دانلود به ادامه مطلب بروید"

 

حجم : 30KB

فرمت : SWF
دانلود نرم افزار مورد نیاز

دانلود انیمیشن

رمز فایل: www.bbook.ir