یک سلول گیاهی ،جانوری و یک سلول باکتری تفاوت های بارزی با هم دارند اما سلول از هر نوعی که باشد دارای سه بخش اساسی است که عبارت است از:

1-غشاء  2-سیتوپلاسم    3- هسته یا مواد هسته ای

در این بخش شما می توانید با دانلود انیمیشن مذکور ساختار ها و اندامک های سلول را شناسایی و جایگاه های اندامک ها را مشخص کنید.

 

 


"برای دانلود به ادامه مطلب بروید"


حجم : 43KB

فرمت : SWF

دانلود برنامه مورد نیاز

دانلود انیمیشن

رمز فایل: www.bbook.ir